Why VIETNAM CAMCOM

Về Việt Nam CAMCOM

Công ty thành lập vào tháng 9 năm 2019. Sứ mệnh của chúng tôi là kết nối nhu cầu nhân lực nước ngoài của doanh nghiệp Nhật Bản với nhu cầu phát triển chuyên môn của nguồn nhân lực Việt Nam. Cùng với đó, bằng cách tạo ra vòng tuần hoàn cung ứng nguồn nhân lực Việt Nam và Nhật Bản, chúng tôi mong rằng có thể tạo ra công việc tốt cho người lao động làm việc tại Nhật Bản trở về Việt Nam và có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp.

VIETNAM CAMCOM VIETNAM CAMCOM VIETNAM CAMCOM

Thế mạnh của chúng tôi

 • Công ty tuyển dụng Nhật Bản
  Thuộc nhóm công ty nhân sự Nhật Bản hoạt động kinh doanh hơn 33 năm. Chúng tôi cung cấp dịch vụ với bí quyết công ty nhân sự và công nghệ mới nhất.
 • Hiệu suất và độ chính xác cao
  Bí quyết chuẩn hóa, công nghệ tổng hợp dữ liệu hàng loạt phát triển ở Nhật Bản của chúng tôi có tốc độ và độ chính xác cao. Dịch vụ đạt được tốc độ cao và chất lượng cao vượt trội so với các công ty khác.
 • Hợp tác với Tổ chức phái cử Việt Nam
  Hợp tác với hơn 40 tổ chức phái cử xuất sắc, chúng tôi luôn nỗ lực tạo ra môi trường làm việc cho người lao động muốn sang Nhật Bản và các công ty tiếp nhận, các nghiệp đoàn có thể ký kết các hợp đồng minh bạch và an toàn.

Giá trị・Sứ mệnh・Tầm nhìn ・Mục đích

 • Giá trị

  Phương châm hành động: Phát triển con người. Sáng tạo nên “công việc có giá trị”

  1

  Đạt được Mục tiêu – Challenge – Là nơi tìm hiểu con đường dẫn đến thành công và phát triển cá nhân.

  2

  Cảm ơn và tôn trọng – Thanks and Respect – Biết ơn và tôn trọng mọi người xung quanh và môi trường phát triển

  3

  Hướng tới sự tiện lợi – Accessibility –

  “Tạo ra hệ thống giúp nguồn nhân lực chủ động hơn với các ý tưởng và công nghệ.”

 • Nhiệm vụ

  Thuận tiện cho công ty và người lao động, tập trung vào nguồn nhân lực, cải thiện năng suất và tạo cơ hội việc làm

 • Tầm nhìn

  Trở thành công ty tạo ra nhiều “công việc có giá trị” nhất

 • Mục đích

  Phát triển con người. Sáng tạo nên “công việc có giá trị”và tạo ra một xã hội tràn đầy sức sống
  Chúng tôi cung cấp cho người lao động những ý tưởng và công nghệ
  Phát triển con người bằng cách thêm các chức năng mới,
  Nhiều người cảm thấy niềm vui khi làm công việc có giá trị,
  Chúng tôi sẽ tạo ra một xã hội nơi nhiều công ty có “công việc có giá trị”.