Hỗ trợ mở rộng thị trường tại Việt Nam

Service

Chúng tôi hỗ trợ thành lập các công ty con và văn phòng đại diện tại địa phương cho các công ty Nhật Bản đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ về mặt vận hành, chẳng hạn như các thủ tục pháp lý và văn thư để thành lập, quản lý lao động sau khi thành lập, thủ tục cho người nước ngoài, giới thiệu các công ty hợp tác, v.v.

Hỗ trợ thành lập công ty con, văn phòng đại diện tại địa phương

・Xác nhận chi tiết doanh nghiệp tại Việt Nam
・Tư vấn thủ tục pháp lý, doanh nghiệp
・Tạo tài liệu ứng dụng cho tài liệu thành lập

Loại khác
・Trả lời các văn phòng chính phủ
・Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký công ty / giấy chứng nhận đăng ký con dấu
・Đăng ký và nhận VISA/WP/TRS cho cư dân Nhật Bản
・Hỗ trợ về lao động và pháp lý sau khi bắt đầu kinh doanh

Hỗ trợ các thủ tục sau khi thành lập

・Hỗ trợ quản lý lao động (đại lý tính lương, thủ tục bảo hiểm, xây dựng quy chế làm việc, v.v.)
・Hỗ trợ thủ tục cho người nước ngoài (xin visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú, v.v.)
・Hỗ trợ thủ tục cho khách đi công tác (tạo thư mời, xin visa, v.v.)
・Kết nối kinh doanh (giới thiệu công ty hợp tác)
・Tuyển dụng