About VIETNAM CAMCOM

Công ty thành lập vào tháng 9 năm 2019. Sứ mệnh của chúng tôi là kết nối nhu cầu nhân lực nước ngoài của doanh nghiệp Nhật Bản với nhu cầu phát triển chuyên môn của nguồn nhân lực Việt Nam. Cùng với đó, bằng cách tạo ra vòng tuần hoàn cung ứng nguồn nhân lực Việt Nam và Nhật Bản, chúng tôi mong rằng có thể tạo ra công việc tốt cho người lao động làm việc tại Nhật Bản trở về Việt Nam và có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Groups

  • CAMCOM GROUP

    2-4-1 Hamamatsucho, Minato-ku, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới Tokyo Tòa nhà phía Nam

    Xem thêm