Thông tin tuyển dụng

Việt Nam Camcom đang tuyển dụng mới nhiều ngành nghề. Đừng ngần ngại mà hãy ứng tuyển ngay!!

VIỆT NAM CAMCOM TUYỂN DỤNG

Công việc tuyển dụng

 • Trưởng nhóm nhập dữ liệu

  Nhập thông tin tham dự, nhập gia hạn hợp đồng và đào tạo người vận hành bằng hệ thống cốt lõi

  Trụ sở làm việc

  Công ty TNHH Việt Nam CAMCOM

  Giờ làm việc

  8:00 ~ 17:00

  Lương

  10,471,500VND(450USD)
  trợ cấp tiếng nhật

 • Nhân viên nhập dữ liệu

  Nhập thông tin chấm công và gia hạn hợp đồng bằng hệ thống cốt lõi

  Trụ sở làm việc

  Công ty TNHH Việt Nam CAMCOM

  Giờ làm việc

  8:00 ~ 17:00

  Lương

  6,981,000VND(300USD)
  trợ cấp tiếng nhật

 • Nhân viên kinh doanh

  Điểm danh các công ty tham gia kiểm tra và phỏng vấn từ Nhật Bản, bán hàng như giới thiệu nguồn nhân lực cho các công ty bản địa tại Việt Nam

  Trụ sở làm việc

  Công ty TNHH Việt Nam CAMCOM

  Giờ làm việc

  8:00 ~ 17:00

  Lương

  11,635,000VND(500USD)
  trợ cấp tiếng nhật

 • Kế toán tài chính

  Tạo hóa đơn, quản lý hóa đơn, xử lý thanh toán, v.v.

  Trụ sở làm việc

  Công ty TNHH Việt Nam CAMCOM

  Giờ làm việc

  8:00 ~ 17:00

  Lương

  11,635,000VND(500USD)
  trợ cấp tiếng nhật

 • Trưởng nhóm lập trình Web

  Lập trình mã hóa/Đào tạo cho người vận hành/Kiểm soát chất lượng/Giao tiếp với Nhật Bản, v.v.

  Trụ sở làm việc

  Công ty TNHH Việt Nam CAMCOM

  Giờ làm việc

  8:00 ~ 17:00

  Lương

  13,962,000VND(600USD)
  trợ cấp tiếng nhật

 • Nhân viên lập trình Web

  Lập trình mã hóa

  Trụ sở làm việc

  Công ty TNHH Việt Nam CAMCOM

  Giờ làm việc

  8:00 ~ 17:00

  Lương

  10,471,500VND(450USD)