2024.04.09

Tin tức

Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật

Kính gửi : Quý khách hàng cùng đối tác ;

CÔNG TY TNHH VIETNAM CAMCOM xin trân trọng thông báo về việc

Thay đổi Người đại diện pháp luật Công ty kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2024 đến toàn thể quý khách hàng và đối tác như sau :

 

Người đại diện pháp luật cũ :
Ông TAKEHIRO NOBUYUKI – Chức danh : Giám đốc

Người đại diện pháp luật mới :
Ông HAYASHIDA HISASHI – Chức danh : Giám đốc

 

Công ty xin trân trọng thông báo tới Qúy khách hàng và đối tác được biết về sự thay đổi thông tin này

Và kính mong nhận được sự phối hợp thực hiện.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

<Giấy thông báo>