2023.05.29

Tin tức

Thông báo đổi tên công ty SOUGO CAREER VIỆT NAM thành VIỆT NAM CAMCOM

Sougo Career Việt Nam đổi tên thành “Việt Nam CAMCOM” vào ngày 16 tháng 5 năm 2023.

Những năm gần đây, Nhật Bản rơi vào tình trạng ngày càng thiếu hụt nhân lực nên nhu cầu nhân lực ở nước ngoài ngày càng lớn, gia công phần mềm ở nước ngoài (offshore) hay xu hướng thành lập pháp nhân ngày càng rõ rệt.

Để đáp ứng bối cảnh xã hội đó, “Sougo Career Việt Nam” đổi tên thành “Việt Nam CAMCOM”.  Bên cạnh đó, với kinh nghiệm hoạt động ở nước ngoài tích lũy trong nhiều năm qua, chúng tôi sẽ mở rộng các lĩnh vực dịch vụ của mình,  hỗ trợ các công ty khách hàng phát triển kinh doanh tại Việt Nam.

Giới thiệu về Sougo Career Việt Nam

Sougo Career Việt Nam được thành lập vào tháng 9 năm 2019 với vai trò là cơ sở chính ở nước ngoài của CAMCOM Group (Trước đây là Sougo Career Group). Bên cạnh các công việc liên quan đến tiền lương và tạo trang Web, chúng tôi cũng tổ chức hoạt động thu thập thông tin về các tổ chức phái cử liên quan đến đào tạo thực tập sinh kỹ năng.

■Click vào link dưới để xem thông cáo báo chí về việc đổi tên VIỆT NAM CAMCOM

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000071942.html

<Thông báo quyết định> Thông báo thay đổi tên công ty (CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CAMCOM) Tiếng Việt (pdf)
Thông báo thay đổi tên công ty (Vietnam Camcom Co., Ltd.) Tiếng Nhật (pdf)