2020.10.19

Tin tức

Triển khai dịch vụ giới thiệu nhân lực tại Việt Nam

Công ty Sougo Career Việt Nam (VIETNAM CAMCOM CO., LTD, Trụ sở: Hà Nội) bắt đầu triển khai dịch vụ giới thiệu nhân sự từ tháng 6 năm 2020 sau khi được cơ quan nhà nước Việt Nam cấp giấy phép kinh doanh giới thiệu nhân sự tại Việt Nam.


Xem thêm

Hiện nay, tại Việt Nam những doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhật bản đang rất phát triển và lớn mạnh không ngừng, dự đoán trong tương lai sẽ còn thu hút đầu tư và mở rộng thêm nhiều linh vực khác tới thị trường Việt Nam. Mối quan hệ kinh doanh, hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng mở rộng nhanh chóng, kéo theo đó thì nhu cầu cần nhân sự chất lượng cao cũng tăng lên và việc tuyển dụng sẽ gặp những khó khăn nhất định tới các doanh nghiệp Nhật Bản.

Dịch vụ giới thiệu nhân lực được chúng tôi triển khai lần này dựa trên phương thức tuyển dụng độc đáo nhằm chọn ra những ứng viên phù hợp là thực sinh kĩ năng, kĩ năng đặc định đã có kinh nghiệm thực tế tại Nhật nhằm kết nối những ứng viên xuất sắc với những doanh nghiệp Nhật Bản.

Sougo Career Việt Nam đang xây dựng một chu trình nghề nghiệp tuần hoàn giữa Nhật Bản và Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy và mở rộng quy mô hoạt động giới thiệu nhân lực của công ty.